Otsi
EESTIGSK on teadus-arendustegevusel põhinev globaalne firma, meie missiooniks on edendada inimeste elukvaliteeti, võimaldades neil saavutada rohkem, tunda end paremini ning elada kauem.

GSK ligi 98 tuhat töötajat tegutsevad enam kui 100 riigis ; suured teaduskeskused asuvad Suurbritannias, USA-s, Hispaanias, Belgias ja Hiinas ; 84 tehast toodavad ravimeid-vaktsiine 36 riigis. Firma tegevus jaguneb 3 põhisuuna vahel – vastavalt : ravimid 67%, vaktsiinid 14% ja konsuumertooted 19% kogukäibest.

Ka Eestis on üle 50 töötajaga GSK üks suuremaid siin esindatud ravimifirmasid, olles liidrirollis respiratoorsete ravimite, vaktsiinide ja HIV vallas. Võrreldes konkurentidega investeerib GSK Eestisse märksa enam läbi kliiniliste uuringute – viimasel kümnendil keskmiselt 3 miljonit eurot aastas.

Pressiteade
2. märtsil teatas GSK, et on sõlminud tehingu Novartisega, mis hõlmab Consumer tooteid, vaktsiine ja onkoloogilisi ravimeid:
  • GSK ja Novartis on ühendanud oma Consumer toodete ja käsimüügiravimite alase äritegevuse, et moodustada uus ühisettevõtte nimega GSK Consumer Healthcare;
  • GSK võtab üle Novartise ülemaailmse vaktsiinide alase äritegevuse, välja arvatud gripivaktsiinid (erandiks on Hiina, kus GSK ostis Novartise gripivaktsiinide alase äritegevuse); ning
  • Novartis võtab üle GSK turustatavad onkoloogilised ravimid ning nendega seotud teadus- ja arendustegevuse.
Täpsema info ning ametliku pressiteate leiate siinolevast failistGlaxoSmithKline Eesti ja Kopsuarstide Seltsi ühine pressiteade

18.märtsil
GlaxoSmithKline Eesti OÜ (edaspidi GSK) ja Eesti Kopsuarstide Selts (edaspidi Selts) allkirjastasid reedel 13. märtsil 2015 sponsorluslepingu, millega GSK eraldab Eesti kopsuarstide ja -teadlaste erialaseks täiendkoolituseks 2015. aastal 20 000 eurot. Grandisumma, mille raames erialase täiendhariduse (koolituste/konverentside osalustasud, majutus- ja reisikulud) toetuse eraldamise otsustab Seltsi poolt määratud 5-liikmeline hindamiskomisjon, on kasutatav üle 50% tööajast Eestis erialast rakendust leidnud kopsuarstide poolt.
Selts on välja töötanud toetuse taotlemise sisulise juhendi ning reglemendi taotluste hindamiseks ning toetuste saajate väljaselgitamiseks.
Viimatinimetatud protsessidesse ei ole GSK kaasatud. GSK jaoks on tegemist pilootprojektiga valmistamaks ette Eesti kopsuarstide ja -teadlaste konverentsidel osalemise otsetoetuste lõpetamist alates 2016. aastast. "Uudised astma ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) ravis" seminar VENE KEELES 


toimus 19. novembril  
Jõhvi Kontserdimajas,
 
(Pargi tn 40, Jõhvi)

Kontakt

GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 8a
Tallinn 11415

telefon: +372 6676 900     faks: +372 6676 911
e-post: estonia@gsk.com

GSK gruppi kuulub ka üks suurematest dermatoloogiafirmadest Stiefel.
Alates 2009 aastast on GSK ja Pfizer ühendanud jõud ühisfirmas ViiV Healthcare, mis tegeleb HIV/AIDS ravimite loomise ja turustamisega.

GSK on esindatud üle maailma enam kui 150 riigis, ettevõtte peakontor asub Londonis.

GSK turuosa on ligi 5% maailma ravimiturust, grupi käive 2012 aastal oli 26,4 miljardit Briti naela (ca 30,5 miljardit eurot). Ligi 14% käibest investeeritakse iga-aastaselt teadus- ja arendustöösse.

GSK grupis töötab üle 95 000 inimese üle maailma.

Eestis esindab ettevõtet GlaxoSmithKline Eesti OÜ, kus töötab üle 50 inimese.

Meie investeeringud teadus- ja arendustöösse (R&D) on oluliselt suuremad kui teistel ravimifirmadel Eestis. Viimase 6 aastaga oleme R&D kaudu Eestisse investeerinud üle 16 miljoni euro (ligi 250 miljonit Eesti krooni), mis moodustab ligikaudu 30% ravimite müügikäibest.

Investeeringud läbi kliiniliste uuringute 2005-2014

GSK käibed ja R&D investeeringud 2005-2014

Avaleht|Firmast|Meie tooted|Kliinilised uuringud|Teaduskool|Uudised|Karjäär
©2001 - 2011 GlaxoSmithKline. All Rights Reserved.