Otsi
EESTIGSK on teadus-arendustegevusel põhinev globaalne firma, meie missiooniks on edendada inimeste elukvaliteeti, võimaldades neil saavutada rohkem, tunda end paremini ning elada kauem.

GSK ligi 98 tuhat töötajat tegutsevad enam kui 100 riigis ; suured teaduskeskused asuvad Suurbritannias, USA-s, Hispaanias, Belgias ja Hiinas ; 84 tehast toodavad ravimeid-vaktsiine 36 riigis. Firma tegevus jaguneb 3 põhisuuna vahel – vastavalt : ravimid 67%, vaktsiinid 14% ja konsuumertooted 19% kogukäibest.

Ka Eestis on üle 50 töötajaga GSK üks suuremaid siin esindatud ravimifirmasid, olles liidrirollis respiratoorsete ravimite, vaktsiinide ja HIV vallas. Võrreldes konkurentidega investeerib GSK Eestisse märksa enam läbi kliiniliste uuringute – viimasel kümnendil keskmiselt 3 miljonit eurot aastas.

Uudised

GSK Eesti koostöös Connected Health Klastri ja teiste huvipooltega viivad ellu projekti „HIV Digital“. Projekti eesmärgiks on arutleda digilahenduste kasutamise võimaluste üle HIV valdkonnas ning koostöös töötada välja uuenduslik lahendus, mis aitab kaasa HIV+ patsiendi elukvaliteedi tõstmisele – näiteks lihtsustab HIV+ patsientide ligipääsu arstiabile või tõstab nende ravisoostumust.

Projekti viiakse ellu ViiV Healthcare’i poolt ellukutsutud programmist „Positive Partnerships“, mille eesmärgiks on panustada UNAIDS 90/90/90 eesmärgi saavutamisse. Programmi kaudu toetatakse riikides erinevaid tegevusi, mis aitavad kaasa epideemia peatamisele ja HIV+ patsiendi elukvaliteedi tõstmisesse.

Eesmärgid, mida projekti „HIV Digital“ elluviimisega saavutada soovitakse, on:
  • HIV+ inimeste elukvaliteedi tõstmine
  • Koostöö edendamine HIV valdkonnaga seotud huvipoolte vahel (kliinikud, arstide ühendused, patsiendiorganisatsoonid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, ettevõtted)
  • Innovatsiooni soodustamine HIV valdkonnas

Projekti avalöök toimub 30. – 31. mail, mil huvipooled tulevad kokku ja arutlevad digilahenduste kasutamise võimaluste üle HIV valdkonnas.
 

30. september 2016. a.
toimub perearstidele suunatud GSK Teaduskooli V konverents.

Konverentsil tutvustatakse arenguid HIV, vaktsiinide, pulmonoloogia ja uroloogia valdkonnas.

Toimumiskohad on:
  • Tallinn – Viktooria keskus, Põhja pst 27
  • Tartu - Tartu Ülikooli Muuseum, Lossi 25
  • Pärnu - Pärnu Estonia konverentsikeskus, Pärna 12 /Sääse 7
  • Narva-Jõesuu - Noorus Spa, L.Koidula 19

Konverentsi seob tervikuks erinevaid toimumispaiku ühendav telesild.

Kontakt

GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 8a
Tallinn 11415

telefon: +372 6676 900     faks: +372 6676 911
e-post: estonia@gsk.com

GSK gruppi kuulub ka üks suurematest dermatoloogiafirmadest Stiefel.
Alates 2009 aastast on GSK ja Pfizer ühendanud jõud ühisfirmas ViiV Healthcare, mis tegeleb HIV/AIDS ravimite loomise ja turustamisega.

GSK on esindatud üle maailma enam kui 150 riigis, ettevõtte peakontor asub Londonis.

GSK turuosa on ligi 5% maailma ravimiturust, grupi käive 2012 aastal oli 26,4 miljardit Briti naela (ca 30,5 miljardit eurot). Ligi 14% käibest investeeritakse iga-aastaselt teadus- ja arendustöösse.

GSK grupis töötab üle 95 000 inimese üle maailma.

Eestis esindab ettevõtet GlaxoSmithKline Eesti OÜ, kus töötab üle 50 inimese.

Meie investeeringud teadus- ja arendustöösse (R&D) on oluliselt suuremad kui teistel ravimifirmadel Eestis. Viimase 6 aastaga oleme R&D kaudu Eestisse investeerinud üle 16 miljoni euro (ligi 250 miljonit Eesti krooni), mis moodustab ligikaudu 30% ravimite müügikäibest.

Investeeringud läbi kliiniliste uuringute 2005-2014

GSK käibed ja R&D investeeringud 2005-2014

Avaleht|Firmast|Meie tooted|Kliinilised uuringud|Teaduskool|Uudised|Karjäär
©2001 - 2011 GlaxoSmithKline. All Rights Reserved.