Otsi
EESTIGSK on teadus-arendustegevusel põhinev globaalne firma, meie missiooniks on edendada inimeste elukvaliteeti, võimaldades neil saavutada rohkem, tunda end paremini ning elada kauem.

GSK ligi 100 tuhat töötajat tegutsevad 115 riigis ; suured teaduskeskused asuvad Suurbritannias, USA-s, Hispaanias, Belgias ja Hiinas ; 86 tehast toodavad ravimeid-vaktsiine 36 riigis. Firma tegevus jaguneb 3 põhisuuna vahel – vastavalt : ravimid 67%, vaktsiinid 13% ja konsuumertooted 20% kogukäibest.

Ka Eestis on üle 50 töötajaga GSK üks suuremaid siin esindatud ravimifirmasid, olles liidrirollis respiratoorsete ravimite, vaktsiinide ja HIV vallas. Võrreldes konkurentidega investeerib GSK Eestisse märksa enam läbi kliiniliste uuringute – viimasel kümnendil keskmiselt 3 miljonit eurot aastas.

PRESSITEADE
 
 
Avaldatud: reedel, 17. oktoobril 2014 (London, Ühendkuningriik)
 
Anoro® Ellipta® kohta avaldatud andmed näitavad kopsufunktsiooni tõhusamat paranemist võrreldes tiotroopiumiga
 
Respiratory Medicine on avaldanud positiivsed tulemused Anoro® Ellipta® (umeklidiin/vilanterool [UMEC/VI], pikatoimelise muskariinretseptorite antagonisti [LAMA] ja pikatoimelise beeta2-agonisti [LABA] kombinatsioonravimi ja tiotroopiumi (LAMA) HandiHaler® võrdlusuuringust.Uuringus võrreldi ravimite efektiivsust ja ohutust kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel.
 
Selles uuringus saavutati UMEC/VI 62,5/25 µg manustamisel statistiliselt oluline paranemine 112 ml võrreldes 18 µg tiotroopiumiga (95% usaldusvahemik [CI] 81, 144, p<0,001), kui esmase tulemusnäitajana mõõdeti kopsufunktsiooni minimaalse forsseeritud ekspiratoorse sekundimahu (FEV1) järgi raviperioodi lõpus (169. päev).
 
Teisese tulemusnäitajana mõõdeti kopsufunktsiooni 0-6 tunni kaalutud keskmise FEV1 järgi raviperioodi lõpus (168. päev). UMEC/VI 62,5/25 µg manustamisel saavutati statistiliselt oluline paranemine 105 ml (95% usaldusvahemik [CI] 71, 140, p<0,001) võrreldes 18 µg tiotroopiumiga.


 
Mine uudisele:
 

Kontakt

GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 8a
Tallinn 11415

telefon: +372 6676 900     faks: +372 6676 911
e-post: estonia@gsk.com

GSK gruppi kuulub ka üks suurematest dermatoloogiafirmadest Stiefel.
Alates 2009 aastast on GSK ja Pfizer ühendanud jõud ühisfirmas ViiV Healthcare, mis tegeleb HIV/AIDS ravimite loomise ja turustamisega.

GSK on esindatud üle maailma enam kui 150 riigis, ettevõtte peakontor asub Londonis.

GSK turuosa on ligi 5% maailma ravimiturust, grupi käive 2012 aastal oli 26,4 miljardit Briti naela (ca 30,5 miljardit eurot). Ligi 14% käibest investeeritakse iga-aastaselt teadus- ja arendustöösse.

GSK grupis töötab üle 95 000 inimese üle maailma.

Eestis esindab ettevõtet GlaxoSmithKline Eesti OÜ, kus töötab üle 50 inimese.

Meie investeeringud teadus- ja arendustöösse (R&D) on oluliselt suuremad kui teistel ravimifirmadel Eestis. Viimase 6 aastaga oleme R&D kaudu Eestisse investeerinud üle 16 miljoni euro (ligi 250 miljonit Eesti krooni), mis moodustab ligikaudu 30% ravimite müügikäibest.

Investeeringud läbi kliiniliste uuringute 2005-2013

GSK käibed ja R&D investeeringud 2005-2013

Avaleht|Firmast|Meie tooted|Kliinilised uuringud|Teaduskool|Uudised|Karjäär
©2001 - 2011 GlaxoSmithKline. All Rights Reserved.